DIENSTEN

PDM-implementatie

Omdat bedrijven groeien in complexiteit en portfolio, neemt het belang van goed georganiseerde CAD-data toe.
Specpa kan onderzoeken in hoeverre een CAD-data beheersysteem rendabel is, en een belangrijke rol tijdens de implementatie vervullen. Specpa zal onderzoeken wat de werkelijke bedrijfsprocessen zijn, en in samenwerking de beste match tussen de optimale bedrijfsprocessen, strategie en huidige personeel bepalen.

 

CAD automatisering

De meeste bedrijven die een ontwikkeling van 2D naar 3D hebben doorgemaakt, nutten niet volledig de mogelijkheden van hun CAD-systeem uit. Ze hebben veel legacy procedures die  hen er van weerhouden hun ontwikkelproces met behulp van CAD-tools te optimaliseren. CAD-automatisering is een lang traject en de te behalen voordelen na invoering moeten duidelijk zijn vanaf het begin. Specpa kan helpen onderzoeken of CAD-automatisering haalbaar is, en ondersteunen bij de invoering.

 

Engineering IT support

Er is er een duidelijke verschuiving aan het optreden naar een beter beveiligde en beheersbare IT-omgeving. Dit heeft een grote impact op de performance van de CAD/PDM-omgeving. De juiste investeringen in hardware zijn nodig om dezelfde performance te behouden in de veiliger omgeving. Specpa is de perfecte intermediair tussen IT en engineering om de IT-strategy af te stemmen met het dagelijks gebruik in de engineeringwerkomgeving.

 

Ondersteuning bij migratie

Om een globale marktspeler te zijn moeten bedrijven hun strategische visie herzien. Snelle aanpassing aan nieuwe markten is een must. Als bedrijven fuseren of gaan samenwerken is synergy nodig. In de CAD/PDM-omgeving kunnen incomplete vertaalslagen tussen software ge-elimineerd worden, door te migreren naar één corporate CAD/PDM-oplossing. Specpa kan het management ondersteunen de benodigde investeringen en planning te specificeren.

 

Configuratiebeheer

Bij configureerbare producten is eenduidig configuratiebeheer essentieel. In de praktijk zijn er losse configuratoren en ontbreken configuraties. Specpa kan helpen de ontbrekende configuraties te identificeren en een concept opzetten voor configuratiebeheer over de hele levenscyclus van een product. Dit omvat een roadmap naar integratie van configuratiebeheer met zowel PLM als ERP als CRM.